Mesyuarat Perbincangan Mekanisme Pengurusan E-Waste Di Malaysia

Mesyuarat perbincangan ini berlangsung di JAS Ibu Pejabat yang dihadiri oleh pegawai Bahagian Bahan Berbahaya serta wakil dari JICA bagi membincangkan tentang mekanisma pengurusan e-waste yang akan dibangunkan di Malaysia.