Mesyuarat Perkongsian Maklumat Berkaitan Mekanisme Pengurusan E-Waste Di Singapura

Sesi perkongsian maklumat ini berlangsung secara atas talian yang dihadiri oleh wakil dari Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA), Jabatan Alam Sekitar (JAS) Ibu Pejabat, Japan International Cooperation Agency (JICA) serta wakil dari National Environment Agency (NEA) Singapura untuk berkongsi maklumat sistem pengurusan e-waste di Singapura.