Lawatan Tapak Ke Kemudahan Pemerolehan Kembali Di Selangor

Lawatan ke kemudahan pemerolehan kembali Jaring Metal Industries Sdn Bhd. dihadiri oleh empat (4) orang pegawai dari Jabatan Alam Sekitar (JAS) Ibu Pejabat, dan tiga (3) orang wakil dari JAS Negeri Selangor. Lawatan ini bertujuan untuk mengenalpasti teknologi yang digunakan oleh Jaring Metal Industries Sdn Bhd. bagi mengitar semula e-waste.