Infografik

KEKURANGAN LOGAM

FAKTA E-WASTE

PROSES KITAR SEMULA E-WASTE

KESAN E-WASTE TERHADAP ALAM SEKITAR

SENARIO E-WASTE SEMASA

KERANGKA MEKANISME PENGURUSAN E-WASTE DI MALAYSIA

KUANTITI E-WASTE YANG TELAH DIKUMPUL PADA TAHUN 2021

E-WASTE YANG DIKUMPUL PADA 2021 DI MALAYSIA

5 LANGKAH MUDAH PENGGUNAAN APLIKASI MyEWASTE

ALIRAN E-WASTE DI MALAYSIA

PELEKAT PUSAT PENGUMPULAN E-WASTE YANG BERDAFTAR

LANGKAH-LANGKAH SEBELUM MELUPUSKAN TELEFON DAN KOMPUTER RIBA

JANGKA HAYAT PERALATAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK SEBELUM MENJADI E-WASTE

DAISY SI ROBOT E-WASTE

NEGARA YANG MELAKSANAKAN EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY

KESAN TOKSIN E-WASTE TERHADAP MANUSIA

CARA PENGHANTARAN E-WASTE KE PUSAT PENGUMPULAN BERDAFTAR

PENCEMARAN E-WASTE DI NEGARA GHANA

FASILITI KITAR SEMULA TERBESAR DUNIA – DUBAI INDUSTRIAL PARK

KERANGKA MEKANISME PENGURUSAN E-WASTE DI MALAYSIA

KITARAN EKONOMI PERALATAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

E-WASTE DARI ISI RUMAH

PENGURUSAN E-WASTE PASCA BANJIR

FAKTA MENARIK TENTANG HARI PENGUMPULAN E-WASTE

PERBEZAAN ANTARA E-WASTE DARI ISI RUMAH & INDUSTRI

 

E-WASTE

E-WASTE DARI ISI RUMAH

FAKTA E-WASTE

PERKARA YANG PERLU DAN JANGAN LAKUKAN TERHADAP E-WASTE

PERKARA YANG PERLU DAN TIDAK PERLU DILAKUKAN TERHADAP BUANGAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK (E-WASTE)

KESAN KANDUNGAN SISA ELEKTRONIK TERHADAP KESIHATAN

KESAN E-WASTE TERHADAP KESIHATAN MANUSIA

PENDEDAHAN UTAMA TOKSIK E-WASTE KEPADA KANAK-KANAK

BAGAIMANA E-WASTE MEMBERI KESAN KEPADA RANTAIAN MAKANAN

3 KESAN E-WASTE TERHADAP ALAM SEKITAR

FAEDAH SISTEM PENGURUSAN E-WASTE

KEPENTINGAN MENGITAR SEMULA E-WASTE

TIPS BAGAIMANA MENGURANGKAN E-WASTE

CARA CARA MENGURANGKAN E-WASTE: 6 TIPS MUDAH

TIPS MAHU PERALATAN ANDA TAHAN LAMA?

KERANGKA MEKANISME PENGURUSAN E-WASTE DI MALAYSIA

KETAHUI TANGGUNGJAWAB PIHAK BERKEPENTINGAN DALAM PENGURUSAN E-WASTE

TANGGUNGJAWAB PIHAK BERKEPENTINGAN DALAM PENGURUSAN E-WASTE

APLIKASI CIRCULAR ECONOMY DALAM PENGURUSAN E-WASTE “CRADLE TO CRADLE”

EKONOMI KITARAN DALAM MEKANISME PENGURUSAN E-WASTE

SISA PENGURUSAN SISA ELEKTRONIK

HUBUNG KAIT E-WASTE DENGAN MATLAMAT PEMBANGUNAN MAMPAN

APLIKASI MYEWASTE

5 CARA MUDAH MENGGUNAKAN APLIKASI MYEWASTE

BILANGAN MUAT TURUN APLIKSAI MYEWASTE

APLIKASI MYEWASTE

BILANGAN PUSAT PENGUMPULAN E-WASTE DI MALAYSIA

2 CARA MENGHANTAR E-WASTE ANDA KE PUSAT PENGUMPULAN YANG BERDAFTAR

HARI PENGUMPULAN E-WASTE DI MALAYSIA HARI SABTU TERAKHIR SETIAP BULAN

CARA-CARA MENGHANTAR E-WASTE ANDA KE PUSAT PENGUMPULAN YANG BERDAFTAR

 HARI PENGUMPULAN E-WASTE

KITAR SEMULA E-WASTE ANDA

JENIS E-WASTE DAN PERATUS PENGHASILANNYA

E-WASTE DIKITAR, BUMI TERPELIHARA

KEPENTINGAN MENGITAR SEMULA E-WASTE

PERBANDINGAN PERLAKSANAAN MEKANISME PENGURUSAN E-WASTE DARI ISI RUMAH DENGAN NEGARA LAIN

BAGAIMANA E-WASTE DI KITAR SEMULA?

PINGAT OLIMPIK TOKYO 2020