Sesi Libat Urus Bersama Pengumpul Dan Kemudahan Pemerolehan Kembali

Tarikh : 14 Februari 2020

Tempat : Dewan Pusat Kecemerlangan Pengurusan Buangan Terjadual, Mukim Taboh Naning, Daerah Alor Gajah, Melaka

Objektif : Untuk menerangkan Road Map dan Garispanduan Bagi Pelaksanaan Sistem Scheduled E-Waste Di Malaysia yang merangkumi garispanduan berkenaan Collection, storage, handling and transportation of scheduled e-waste dan Recycling of scheduled e-waste di Malaysia.

Hubungi Kami

Bahagian Bahan Berbahaya,
Jabatan Alam Sekitar,
Kementerian Alam Sekitar dan Air,
Aras 2, Podium 3, Wisma Sumber Asli,
No.25, Persiaran Perdana, Presint 4,
62574 Putrajaya, Malaysia.

Talian Aduan

Talian Aduan: 03-8889 1972
Talian Hotline: 1-800-88-2727
Talian Umum: +603-8871 2000/2200
Faks: +603-8888 9987 /+603-8888 6120
Emel: ewaste_hh@doe.gov.my

Jumlah Kunjungan

Pengunjung: 472
Hari Ini: 1
Jumlah: 309954

Ikuti Kami