PERBINCANGAN BERKAITAN PERANCANGAN KERJA DALAM TEMPOH JICA EXPERT TEAM DISPATCH MEI-JUN 2023

Tarikh : 16 Mei 2023
Masa : 2.30 petang – 4.30 petang
Tempat : Bilik Rafflesia, Bahagian Air dan Laut

Sesi perbincangan ini dihadiri oleh wakil dari Bahagian Bahan Berbahaya, JAS Ibu Pejabat dan JICA. Hasil perbincangan ini bersetuju pelan kerja sepanjang Mesyuarat ini bertujuan untuk membentangkan rancangan JICA berkenaan aktiviti sepanjang tempoh dispatch adalah seperti berikut:

  1. Persediaan untuk projek perintis termasuk memuktamadkan sistem E-Manifest
  2. Memuktamadkan User Requirement System (URS) untuk Sistem Pengurusan Data E-waste Bersepadu
  3. Pembangunan Kapasiti Pegawai JAS