PERBINCANGAN BERKENAAN PELAKSANAAN PROJEK RINTIS

Date : 18 Mei 2023
Time : 2.15 petang – 4.00 petang
Venue : Bilik Melati, Bahagian Penguatkuasaan 

Sesi perbincangan itu dihadiri oleh wakil dari Bahagian Bahan Berbahaya, JAS Ibu Pejabat dan JICA. Tujuan mesyuarat perbincangan ini adalah untuk memuktamadkan senarai premis yang akan menyertai projek rintis iaitu terdiri daripada pusat pengumpulan, kemudahan pemerolehan kembali separa dan penuh e-waste.