Mesyuarat Petugas Berkaitan Pengurusan E-Waste Dari Isi Rumah

Projek ini dirancang untuk mewujudkan platform perundingan, tiga (3) bahagian tugas dan satu kumpulan kerja untuk bersama-sama mengembangkan sistem pengurusan E-waste Malaysia, yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Tujuan organisasi ini berdasarkan kepada recognition bahawa proses membina sistem pengurusan E-waste yang baru juga merupakan mekanisme untuk membina konsensus di antara semua pihak yang berkepentingan mengenai bagaimana kita harus menguruskan E-waste dengan betul untuk mencapai sasaran bersama tetapi dengan peranan dan tanggungjawab yang berbeza.

Tanggungjawab di antara pihak berkepentingan termasuk kerajaan, pengeluar elektrik dan elektronik, peruncit, pengumpul, kitar semula, dan pengguna perlu ditentukan dengan jelas dan adil berdasarkan pemahaman dan konsensus mereka kerana Projek ini akan melibatkan pelbagai tindakan baru oleh mereka seperti Penubuhan undang-undang dan peraturan baru, pelaburan baru dalam pengembangan kemudahan (pengumpulan, penyimpanan dan kitar semula sampah), berkongsi kos kitar semula yang betul, perubahan tingkah laku semua pihak yang berkepentingan, dan sebagainya. Ianya sangat mustahak bagi pelbagai pihak berkepentingan seperti penjana, pengedar, pengumpul, syarikat kitar semula dan syarikat pembuatan E-waste untuk turut serta dalam Projek dari peringkat penyediaan sistem.

Projek ini, melalui libat urus petugas, memberikan peluang kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengekspresikan dan membincangkan pandangan yang berbeza dari pihak berkepentingan yang relevan untuk mencapai keputusan akhir. Ini akan menjadi asas pengurusan E-waste di negara ini yang bukan hanya replikasi negara-negara lain, tetapi mekanisme unik berdasarkan latar belakang sosio-ekonomi dan budaya Malaysia.

Dari Ogos 2015 hingga Disember 2017, mesyuarat Taskforce diadakan dengan penyertaan anggota dari DOE HQ, agensi kerajaan, NGO, syarikat konsesi pengumpulan sampah perbandaran, pengeluar dan pengimport E-peralatan, dan ahli E-waste Alam Alliance (peruncit, pengitar semula) . Dalam perjumpaan tersebut, peraturan baru telah disusun dan panduan akan dikembangkan untuk E-waste dari isi rumah di Malaysia. Semua input dan komen dari anggota pasukan tugas harus dipertimbangkan dan digabungkan untuk mencapai konsensus akhir mengenai garis panduan tersebut.

Hubungi Kami

Bahagian Bahan Berbahaya,
Jabatan Alam Sekitar,
Kementerian Alam Sekitar dan Air,
Aras 2, Podium 3, Wisma Sumber Asli,
No.25, Persiaran Perdana, Presint 4,
62574 Putrajaya, Malaysia.

Talian Aduan

Talian Aduan: 03-8889 1972
Talian Hotline: 1-800-88-2727
Talian Umum: +603-8871 2000/2200
Faks: +603-8888 9987 /+603-8888 6120
Emel: ewaste_hh@doe.gov.my

Jumlah Kunjungan

Pengunjung: 883
Hari Ini: 1
Jumlah: 827834

Ikuti Kami